Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

A Petőfi-busz látogatása

A Petőfi 200 program keretében január 19-én településünkre látogat a Petőfi Irodalmi Múzeum vándorkiállítása, “Átröpűlök hosszában hazámon” címmel.

Az interaktív kiállítás délelőtt 8.45-től 12. 30-ig iskoláscsoportok vezetett látogatásával kezdődik. (Iskolai szervezésben lesznek a csoportok kijelölve.)

13.15-14.00 Felnőtt csoport regisztrációval, vezetéssel (max. 20 fő)

14.00-14. 45 Regisztrációval a Tiszta Forrás Nyugdíjas klub

14. 45- 15.30 Regisztrációval, vezetéssel (max. 20 fő)

15.30-17.00 Regisztráció nélküli, egyéni látogatások – érkezési sorrendben

A két regisztrációhoz kötött időpontra, a kezdési idő megadásával lehet jelentkezni, a részvételi fő megadásával a kozossegihaz@nagykovacsi.hu címen január 17-ig, illetve a 20-20 fő eléréséig.

A Petőfi-busz a Tisza István téren vagy a közelében fog megállni, a helyszínt még pontosítjuk.

Szeptember 1-jén indul útjára a Petőfi Irodalmi Múzeum új vándorkiállítása, amely
a Petőfi Sándor-emlékév alkalmából jött létre. A múzeum-busz első állomása a költő
szülővárosa, Kiskőrös lesz, amelyet közel egy éven át számtalan további település
követ majd. Az utazókiállítás kiemelt célja, hogy Magyarországon, valamint határainkon
túl is minél több honfitársunkhoz juttassa el élményszerűen Petőfi Sándor életművét és
mutassa be életútját. A tárlat a haladás, sebesség, út, utazás fogalmaiból indul ki, és az
aktuális kutatásokra alapozva, egyedi megközelítésből mutatja be Petőfi személyiségét,
munkásságának ismert darabjait.


A kiállítás címét adó mottó („Átröpűlök hosszában hazámon”) a Dalaim című vers
részlete, amely nemcsak Petőfi utazás iránti szenvedélyét és költői ambícióit fejezi ki, de utal
a tárlat nem mindennapi jellegére is. A kiállítás képzeletbeli utazásra hív: 1845-ben felszállunk
a gyorsszekérre Petőfi mellé, hogy a költő a „változó szerencse szekerén” felidézze
számunkra múltjának meghatározó állomásait, és velünk együtt fürkéssze jövőjét.
A tárlat nem a költő életrajzát helyezi fókuszba, sokkal inkább az alkotói attitűdöt
meghatározó döntési helyzeteket mutatja be, mint például a költővé válás, a társadalmi
mobilitás, az életpálya megválasztása, a közéleti szerepvállalás, az irodalmi élet szervezése
vagy a családalapítás.


A kiállítás gerincét tíz kiemelt gyűjteményi darab alkotja, mely a képzeletbeli utazás
egy-egy állomását jelzi: ilyen az édesapa Petrovics István mészárosbárdja, a Szendrey Júliától
kapott gyöngyhímzéses pénztárca, vagy éppen egy biliárddákó, amelyet Petőfi a törzshelyén,
a Pilvax kávéházban használhatott. Minden relikviához tartozik egy-egy kiemelt vers, valamint
számos idézet, kézirat, művészeti alkotás és irodalomtörténeti érdekesség, amelyek
együttesen egy-egy meghatározó élethelyzetet vagy témakört tárgyalva mutatják be a költő
életének legfontosabb állomásait. Ezek a változatos módon elrejtett tartalmak önálló
felfedezésre, kutatásra ösztönzik a látogatót, több érzékszervet is bevonva a
tapasztalatszerzésbe. A kiállítás egységei önmagukban is értelmezhető, zárt egységeket
alkotnak, amelyeket többféle narratívába fűznek össze a látogatókat és Petőfit egyaránt
megszólító kérdések, az Úti jegyzetek Patkós Márton színművész által megszólaltatott sorai
és a János vitéz fordulatai.

Az első tematikus kiállítási egységben Petőfi első publikált arcképe (Barabás Miklós,
1845) és a helykeresést, a költői önmeghatározást fókuszba helyező Sors, nyiss nekem tért
című költemény kapcsán megismerkedhetünk a képet közlő Pesti Divatlappal, megtudhatjuk,
mit jelentett a korban egy ilyen folyóirat, hogyan alakult Vahot Imre és Petőfi kapcsolata, s
milyennek látta Jókai Mór barátja arcképét. Az utolsó állomáson pedig az 1847-ben megjelent
Petőfi összes költeményei című kötet jelenik meg, így Petőfi szándékától, hogy az irodalmi élet
meghatározó szereplőjévé váljon, a megvalósulásig, azaz a verseiben örökké élő költő alakjáig
vezet a képzeletbeli utazás. Az egyes állomások során izgalmas formai és vizuális
megoldások jelenítik meg többek között az Egy estém otthon, a Szeptember végén és Az alföld
című verseket.


A tárlat záró részében írók, költők Petőfiről szóló idézetei olvashatók, a busz hátsó
üléssorán a PIM-ben őrzött Petőfi-relikviákból egy digitális kollázst alkothatnak a látogatók
próbára téve a kiállításon megszerzett tudásukat.
A busz a tervek szerint 2022 szeptemberétől 2023 augusztusáig járja az országot és a
Kárpát-medencét. Decemberig több mint 60 település közönsége találkozhat vele, a Petőfi
Sándor-emlékév végéig pedig több mint 200 helyszínt látogat meg az utazó kiállítás, amely
feltűnik majd különböző rendezvényeken is, mint a Győri Könyvszalon eseményein vagy a 40.
Hagyományos Csallóközi Vásáron Dunaszerdahelyen.

Kurátor: Molnár Eszter Edina, Sóki Diána
Grafikai arculat és tipográfia: Mezei Ildikó
Látványterv és belsőépítészet: Nyirán Márton
Kivitelezés: New Edge Kft.