Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Küldetésnyilatkozat

Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár integrált intézmény, amelyben a közművelődési és a nyilvános könyvtári funkciók egymás tevékenységét segítve és erősítve működnek. 

A művelődés lehetősége az Alaptörvényben garantált joga minden magyar állampolgárnak. 

A lelkileg és fizikailag egészséges, gazdaságilag sikeres társadalom záloga a saját dolgaiban, élethelyzeteiben kompetens, jól dönteni képes ember. Azok, akik magánszférájukon túl is képesek tenni, közösségi együttműködésre alkalmasak, aktív, cselekvő, felelős polgárok. Feladatunk, hogy az intézmény működése során ennek szolgálatában a legoptimálisabb feltételeket biztosítsa a helyi lehetőségek figyelembevételével. A települési kulturális stratégia és koncepció kirajzolja azokat a területeket és cselekvési pontokat, amelyekre kiemelten koncentrálnunk kell. 

Ezek: az agglomerációs település jelleg, a szervetlen és aránytalan települési változások, az integráció részleges vagy teljes hiánya, az identitáshiány; a főváros közelségének sajátos kulturális vonatkozásai.