Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Házirend

Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár a nagykovácsiaké, mindenkinek vigyáznia kell közös értékünkre!
Fontos, hogy mindenki, minden közösség megelégedéssel tudja használni.
Ezért néhány fontos dolog betartására kérünk mindenkit:
Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár, továbbiakban intézmény, közösségi célú létesítmény, ezért csak megfelelően rendezett és tiszta öltözékben és állapotban lehet látogatni, rendezvényein részt venni.
 Az intézmény és telephelyei (Faluház, 56-os Emlékszoba) egész területén, kertjében is TILOS a dohányzás. A dohányzásra kijelölt helyek az épületek előtt, az épülettől 5 méter távolságra.
Az épületbe balesetveszélyes, tűzveszélyes tárgyakat, idegen anyagokat behozni, tárolni nem lehet.
Az intézményi – közös tulajdon védelme minden látogató kötelessége. Az intézményben található eszközöket mindenki köteles rendeltetészerűen használni, amennyiben a berendezést megrongálták, az okozott károkat meg kell téríteni.
Az Öregiskolába behozott, illetve a ruhatárban elhelyezett értéktárgyakért az intézmény felelősséget nem tud felelősséget vállalni.
Az intézményben étel- és italforgalmazás kizárólag az intézmény vezetőjének megbízásával lehetséges, térítésmentes vendéglátás csak előre bejelentett és engedélyezett közösségi rendezvényen lehetséges.
Ittas egyének az intézményt nem látogathatják. A rendezvény alatt ittassá vált személy a rendező felszólítására köteles elhagyni az épületet.
Az intézményben a gyermekcsoportok foglalkozásain felnőtt felügyelete/jelenléte szükséges.
Az intézmény összes rendezvényén, családi programjain a gyermekek felügyeletéről az őket kísérő felnőtteknek kell gondoskodni.
Mindenki köteles saját és mások testi épségére vigyázni. A foglalkozás ideje alatt a gyermek csoport tagjainak testi épségéért a mindenkori csoportvezető tartozik felelősséggel, felnőtt csoport esetében mindenki saját felelősségére vehet részt a foglalkozáson.
A Faluházban a konyhai-fürdőszobai eszközöket-felszereléseket mindenki saját felelősségére használhatja, a kihelyezett útmutatók alapján.
A Faluház kemencéjét csak külön engedéllyel és felügyelettel lehet használni, külön díjazás ellenében.
Az intézmény dekorációit, berendezését csak egyeztetés után lehet változtatni. Ugyanígy egyeztetés szükséges saját eszközök, dekorációk elhelyezéséhez.
Az intézmény technikai eszközeit csak az intézmény technikusa működtetheti, kivételt képeznek azok az esetek, ahol szerződés máshogyan szabályozza a használatot.
Az intézmény hirdetőtábláit csak a szakalkalmazottak engedélyével lehet használni.
Az intézmény a programváltoztatás jogát minden program esetében fenntartja.
Rendezvényeink során fénykép és/vagy videó felvétel készülhet, melyet esetlegesen későbbi dokumentáló, reklám-kommunikációs anyagon felhasználunk. A felhasználás a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48 paragrafus (2) bekezdése alapján történik.
Az intézmény területén elhagyott-hátrahagyott tárgyakat két hétig őrizzük.
Intézményünk fenntartja a jogot, hogy a házirendet be nem tartó egyénektől és csoportoktól az intézmény használatának, látogatásának lehetőségét megvonja.
Az intézmény épségének, tisztaságának, rendjének kulturált légkörének megőrzése közös érdekünk, amelyhez a látogatók szíves segítségét kéri, várja és köszöni:
Nagykovácsi, 2020. június 28.
G. Furulyás Katalin
intézményvezető
Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár