Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Öregiskola 2023-as díjszabásai

Könyvtárhasználati- beiratkozási díjak 2023. január l-jétől


Beiratkozás nélkül elérhető szolgáltatások:
• a könyvtár bemutatása, megtekintése
• a könyvtári feltáró eszköz (katalógus) használata
1kt. szám: 43/2022
• informálódás a könyvtárról és a könyvtárhasználat szolgáltatásairól
• a folyóirat-olvasó használata
• csoportos könyvtár-látogatások
• irodalmi, mGvészeti, tudományos rendezvényeken való részvétel
• fénymásolás (a könyvtári díjszabás szerint)
• internethasználat


Beiratkozással, tagsági kártyával elérhető további szolgáltatások:
• nyomtatott dokumentumok kölcsönzése
• folyóiratok (a legfrissebb szám kivételével)
• számítógép-használat, internet használat
• tájékoztatás, tematikus keresések
• a helyismereti dokumentumtár használata, előzetes megkeresés alapján
• a könyvtárközi kölcsönzés a postai költségek vállalásával
• cd, dvd (hangoskönyv kölcsönzés (a könyvtári díjszabás szerint)


Beiratkozási dijak:
• felnőtteknek: 3000 Ft/év
• 16 év feletti tanulóknak (érvényes diákigazolvánnyal) 1500 Ft/év
• nyugdíjasoknak (70 év alatt) 1500 Ft/év
A beiratkozási díj fizeté􀀚 al6I mentesülnek:
• a 16 éven aluliak (1997. évi CXL. tv. 56. § (6.) bekezdés
• a 70 éven felüliek (1997. évi CXL. tv. 56. § (6.) bekezdés
• a súlyos fogyatékosságot tanúsító igazolvánnyal rendelkezők
• a muzeális intézmények, könyvtárak és levéltárak dolgozói (6/2001. (01.17.) sz. Korm.
rendelet)
• az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár minden munkatársa
• A beiratkozási díj alóli mentességet vagy a kedvezményre jogosultságot igazolni kell.
A beiratkozási díjb6l 50%-os kedvezményt kapnak:
• a Nagykovácsi Általános Iskola munkatársai
• a Kispatak Óvoda munkatársai
• a NAMI Alapfokú Művészeti Iskola munkatársai
• a Polgármesteri Hivatal munkatársai
• a Lenvirág Bölcsőde munkatársai
• a NATÜ munkatársai
• HÍD Szociális Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ munkatársai
Könyvkölcsönzés késedelmi dija: 20 Ft/db/nap
Olvasójegy pótlása: 1000 Ft/ db


Az elveszett vagy használhatatlanná vált olvasójegy helyett a könyvtár pótdíj
ellenében az eredeti olvasójegy érvényességi időtartamával megegyező új
olvasójegyet állít ki.


Az olvasójegy személyre szól. Az olvasójegyet másra átruházni tilos, a beiratkozott gyermek
olvasó olvasójegyére csak abban az esetben kölcsönözhet feln6tt olvasó, ha 6 is beiratkozott
tagunk.


Egyéb szolgáltat.isok:
• -cd, dvd, hangoskönyv kölcsönzés 6 napra 500 Ft/db, 3 napra 300 Ft/db
késedelmi díj 50 Ft/nap/db
• fénymásolás (csak fekete-fehér, max 10 oldal) 60 Ft/ oldal

Könyvtárhasználati díj változása

Bérleti díj változások

 1. Az intézmény által szervezett zártkörű és egyéb rendezvények esetén minden
  megkezdett óra után alkalmazandó terembérleti díjak:
  1.Könyvtár terem 12 OOO Ft/ óra
  Kisterem ( első előadó) 8 OOO Ft/ óra
  Galéria (könyvtár karzata) 7000 Ft/ óra
  Nagyterem színpaddal 15 OOO Ft/ óra
  Nagyterem színpad nélkül 10 500 Ft/ óra
  Udvar 8 OOO Ft/ óra
  Faluház 8 OOO Ft/ óra
  56-os Emlékszoba 8 OOO Ft/ óra
  Műhely (kézműves műhely) 3 500 Ft/óra
  Bérégetés, kemence használat: a felhasznált energia fogyasztás aktuális vételáron és
  alkalmanként 3000 Ft
  2.A Nagykovácsi Alapfokú Művészeti Iskola számára nem nyilvános zeneórák,
  zenevizsgák céljából történő bérlés esetén 50% kedvezmény jár.
  3.Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár alapprofiljába tartozó eseményekre,
  intézményvezetői döntés alapján 2 OOO – 5 OOO Ft közötti terembérleti díjért adható
  bérbe a Kisterem, a Faluház, a Műhely és az 56-os Emlékszoba, tevékenység és
  részvételi fő szerint.
  4.A nyári tábor céljára történő igénybevétel egyedi megállapodás alapján történik. Ez
  esetben a bérleti díjról az intézmény vezetőjének javaslata alapján a Polgármester
  dönt.
  5.A terembérletről megállapodásban kell rendelkezni, aminek tartalmaznia kell a bérlő
  nevét, címét, telefonszámát, a bérletért felelősök nevét, a bérlet célját, a bérlet idejét,
  bérleti díját, a fizetés módját, takarítási kötelezettséget.
  II. Az intézmény szabadtéri rendezvényein helypénzként fizetendő díjak:
  kézműves árusok egész napos rendezvény esetén 10 OOO Ft/nap
  kézműves árusok fél napos rendezvény esetén 6 OOO Ft/nap
  vendéglátós árusok
  10 nm-ig áram és vízigénnyel 35 OOO Ft/nap
  10 nm felett naponta 35 OOO Ft és minden megkezdett 5 nm után további
  8000 Ft
  sport- és szabadidős játékok üzemeltetői 35 OOO Ft/nap
  Ill. Az intézmény eszközhasználati díjainak meghatározása:
  Technika bérlése, csak a nagyterem és kisterem funkcióinak kiszolgálására, (2-3 óra,
  alkalom). (2 db aktívláda, 1 db mikrofon+állvány, keverő, hanglejátszás, technikusi
  költségek) 25 OOO Ft a terembérleti díjon
  felül
  A használatról külön megállapodásban rendelkezni kell. A használati szerződésnek
  tartalmaznia kell a használó nevét, címét, telefonszámát, a használatért felelősök
  nevét, a használat célját, a használat idejét, a használat díját, a fizetés módját.
  Az eszközhasználati díj nem vonatkozik Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatára
  és az intézményeire.
  A bérleti/használati szerződéseket az intézmény saját nevében kötheti, a befolyt bérleti
  díjjal az intézmény költségvetési bevételként önállóan rendelkezhet.
  Felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Öregiskola helyiségeinek bérleti díj változása